Rapport De mogelijke risicos van warmte - en koudeopslag voor de grondwaterkwaliteit
RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (2011)