Bodemambities gaat uit van een brede kijk op bodem en ondergrond, dit biedt kansen en aanknopingspunten voor ruimtelijke ontwikkeling. Bent u benieuwd naar deze kansen, bekijk dan de animaties van de vele activiteiten die in de bodem en ondergrond plaatsvinden. Alle informatie van de activiteiten is ook in tekst beschikbaar.

Thema's

Thema's

Een overzicht van alle thema's die u in de bodem en ondergrond kunt tegenkomen.

Instrumenten

Agricultuur

Instrumenten

Een overzicht van allerlei instrumenten over bodem en ondergrond, die ondersteuning kunnen bieden bij projecten.

Voorbeelden

Voorbeelden

Rekening houden met bodem en ondergrond bij uw projecten levert kansen op. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u zien in de diverse praktijkvoorbeelden.

Ontwikkelingen

dakterras

Ontwikkelingen

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de bodem en ondergrond.

Bodemambities.nl

Voor wie?

  • Als u meewerkt aan een gebieds- of RO-project waarin een of meer relevante thema’s van bodem/ondergrond zijn vastgesteld.
  • Als u werkt aan een Beleidsplan voor de Ondergrond voor (een deel van) de stad of provincie.