Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Routeplanner Bodemambities

Voor al uw informatie, instrumenten, pilotprojecten en praktijkvoorbeelden over bodem en ondergrond.

Bodemambities gaat uit van een brede kijk op bodem en ondergrond, dit biedt kansen en aanknopingspunten voor ruimtelijke ontwikkeling. Bent u benieuwd naar deze kansen, bekijk dan de animaties van de vele activiteiten die in de bodem en ondergrond plaatsvinden. Alle informatie van de activiteiten is ook in tekst beschikbaar.

Schematische weergave van activiteiten in de bodem en ondergrond in twee dimensies voor verschillende gebieden; stad, landbouw, wonen, recreatie en natuur.

Bodemambities.nl:

  • Als u meewerkt aan een gebieds- of RO-project waarin een of meer relevante thema’s van bodem/ondergrond zijn vastgesteld.
  • Als u relevante bodem/ondergrond thema’s in een bepaald gebieds- of RO-project.
  • Als u werkt aan een Beleidsplan voor de Ondergrond voor (een deel van) de stad of provincie.

Deze website is gerealiseerd door: VNG, IPO, UvW, het Ministerie IenM en RIVM.

 

Zoeken:

Service