De visie van de provincie Utrecht staat geformuleerd in het Klimaat op Orde Programma 2008 tot 2011.

Met dit rapport streeft de provincie ernaar mensen en organisaties bewust te maken van de oorzaken, effecten en gevolgen van klimaatverandering en wil hierover het maatschappelijke debat voeren. Ook wil de provincie daadkrachtig optreden om voorbereid te zijn op de gevolgen. De visie van het programma is leren door doen. Het tot stand komen van een klimaatbestendige leefomgeving moet gebeuren in samenspel met andere partijen. Eén van die partijen is de gemeente Utrecht. Voor een aantal bodemthema’s is dit klimaatbeleid uitgewerkt.