U bevindt zich op: Home Voorbeelden Krimpenerwaard Bestuurlijk draagvlak

Bestuurlijk draagvlak

Kern

Bestuurlijk draagvlak is belangrijk bij het opstarten én tijdens de uitvoering van het project.

Situatieschets

Bestuurlijke aandacht is vaak tekenend voor het draagvlak dat kan worden verkregen en bij het te volgen beleid. Voor de problematiek van de slootdempingen in de Krimpenerwaard was aanvankelijk de bestuurlijke aandacht groot. Dit bleek bijvoorbeeld uit de aandacht vanuit Gedeputeerde Staten. De toenmalige gedeputeerde de heer Heijkoop, is tijdens de oprichting van de stichting in 1998 letterlijk “de boer opgegaan”, om onder de overheidspartijen en ook onder de bevolking draagvlak te creëren. De aandacht was met name groot omdat er een actueel probleem speelde, namelijk de stagnerende landinrichting. Deze aandacht is er ook geweest tijdens de eerste periode na oprichting van de stichting. Toen daarna bleek dat de gekozen aanpak werkte en de slootdempingen niet meer als een probleem werden ervaren, is geleidelijk de aandacht verslapt.

De aandacht is verlegd naar andere op dat moment urgenter zaken. Bovendien zijn de meeste bestuurders welke in het eerste uur aanwezig waren, als gevolg van verkiezingen en andere coalities, vervangen. Deze hebben de problematiek niet gevoeld zoals de voorgangers. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld, dat het bespreekbaar maken en tot een oplossing brengen van de problematiek van de bemensing van de stichting, of de nazorg welke in organisatorische zin en ook financieel nog niet definitief is geregeld, of de financiering van de saneringen, waarvoor destijds geen indexering is afgesproken, vaak langduriger en moeizamer verloopt, dan in het begin het geval was. Kortom als gevolg hiervan blijkt het moeilijker om zaken welke achteraf bezien nog niet goed waren geregeld, tot een oplossing te brengen.

Capaciteit

Bestuurlijke aandacht in de opstartfase, maar ook tijdens de looptijd van het project is essentieel voor een blijvend bestuurlijk draagvlak.

Leerpunten

  • Bestuurlijk draagvlak wordt vooral verkregen door bestuurlijke aandacht voor de problematiek. Deze is vaak vooral in de opstartfase aanwezig;
  • In deze fase is het dan ook nodig om de uitwerking van de oplossing zo duurzaam mogelijk te laten zijn. Er dienen zo weinig mogelijk uitwerkingspunten voor de toekomst te worden open gelaten.
  • Bestuurlijke aandacht en daarmee bestuurlijk draagvlak verandert tijdens de looptijd als gevolg van afnemende urgentie (gevoelsmatig) van de problematiek en door wisseling van bestuurders, met soms andere prioriteiten. Dit kan de oplossing van zich achteraf aandienende problemen bemoeilijken.

Meer informatie

www.SBK-Krimpenerwaard.nl

Zoeken:

Service