U bevindt zich op: Home Voorbeelden Krimpenerwaard

Krimpenerwaard

Een praktijkvvoorbeeld over succesvol gebiedsgericht beheer, samenwerking en bestuurlijk draagvlak creëren.

Probleemschets

De Krimpenerwaard is één van die mooie polders in ons veenweide gebied, maar uiterlijk bedriegt soms. Er schuilt een potentieel bodemprobleem onder het gras. In het verleden zijn grote aantallen sloten, met een willekeur aan materialen, gedempt. Deze dempingen waren in het nabije verleden een bron van frustratie bij de ruilverkaveling in het gebied.

Luchtfoto van Krimpenerwaard, langgerekte akkers onderbroken door sloten.

De dempingen kunnen niet zomaar verwijderd worden. Het zijn er namelijk meer dan vijfduizend. Daarnaast zorgen de fysieke gesteldheid van het gebied en de financiële consequenties ervoor dat ontgraven, afvoeren en opvullen van de dempingen geen realistische optie is. De weg van een functiegerichte aanpak met IBC maatregelen in het gebied lijkt daarom een logische keuze voor de Krimpenerwaard. Maar ook deze weg is niet zonder hindernissen. Want welke ecologische, landbouwkundige of verspreidingsrisico’s brengt deze aanpak met zich mee? Wat zijn de financiële consequenties van het beheer inclusief de nazorg? En hoe voorkom je dat beheer en nazorg niet na verloop van tijd naar de achtergrond verdwijnen? Op deze vragen is een antwoord nodig.

Gebiedsgerichte aanpak

Door het oprichten van een stichting die zicht heeft op het hele gebied kan rekening worden gehouden met gebiedsprocessen bij de oplossing van individuele dempingen.

Samenwerking

Belangrijke factoren voor samenwerking zijn:

  • een gezamenlijk probleem;
  • gezamenlijk gedragen oplossingen kunnen formuleren. Belangrijk is dat gesprekken hierover op basis van gelijkwaardigheid plaats vinden;
  • duidelijke rolverdeling en onderlinge verplichtingen.

Bestuurlijk draagvlak

Bestuurlijke aandacht en daarmee bestuurlijk draagvlak verandert tijdens de looptijd als gevolg van afnemende urgentie (gevoelsmatig) van de problematiek en door wisseling van bestuurders, met soms andere prioriteiten. Maak daarom gebruik van de bestuurlijke aandacht in de opstartfase en maak in die fase de oplossingen zo duurzaam mogelijk. Dit betekent: weinig doorschuiven naar de toekomst.

 

Zoeken:

Service