U bevindt zich op: Home Ontwikkelingen Klimaatverandering en het stedelijk gebied

Klimaatverandering en het stedelijk gebied

De bodem kan bijdragen aan het klimaatbestendig maken van de stad door bijvoorbeeld opname van water in tijden van extreme neerslag. In het stedelijk gebied is de bodem vaak grotendeels afgedekt door bebouwing en wegen. Hierdoor gaat de functie van wateropname en waterafvoer van de bodem verloren.

Een maatregel om het stedelijke gebied meer klimaatbestendig te maken, is dan ook de realisatie van openbaar groen (parken, moestuinen, volkstuinen). Openbaar groen speelt bovendien een belangrijke rol in tijden van extreme droogte en hitte. Parken zorgen voor afkoeling waardoor het zogenoemde ‘hitte-eilandeffect’ in de stad wordt verkleind.

De effecten van klimaatverandering op de leefomgeving zijn in dit dossier genoteerd aan de hand van de thema’s van de routeplanner bodemambities. Per thema is onderzocht in hoeverre de bodem kan bijdragen aan het klimaatbestendig maken van de stad. De effecten van klimaatverandering zijn beschreven in termen van kansen en risico ’s. Verschillende thema’s overlappen elkaar waardoor sommige aspecten verschillende keren aan de orde komen. Ook het nieuwe thema waterbergend vermogen wordt besproken.

Ondergelopen kade in Rotterdam, als vorm van waterberging langs een stadssingel

Zoeken:

Service