U bevindt zich op: Home Instrumenten Processchema Nota bodembeheer Stap 7: Ambities vastleggen. Nota Bodembeheer opstellen

Stap 7: Ambities vastleggen. Nota Bodembeheer opstellen

De BodemAmbities worden verwoord in de Nota Bodembeheer. Vastleggen van BodemAmbities kent verschillende wegen. Als de chemische kwaliteit onderdeel is van uw bodemambities (gebiedsgerichte kwaliteiten), moeten deze via het democratisch proces worden vastgelegd. Als het om andere bodemthema’s gaat, kunt u kiezen uit meerdere manieren om ze vast te leggen. Behalve via het democratisch proces kan dat ook door vaststelling door de Raad of het Bestuur. Provincies en waterschappen kunnen kiezen een eigen procedure te volgen of de gemeentelijke procedure te volgen.

Aandachtspunten bij het opstellen van de Nota Bodembeheer zijn:

  • De gevolgde werkwijze met de (eventuele) samenwerking met andere instanties (provincie, buurgemeenten, waterschap(pen).
  • Het overzicht van de geselecteerde thema’s en de motieven waarom juist die thema’s belangrijk zijn.
  • Beschrijven van de beleidskeuzes die voor de thema’s zijn gemaakt, inclusief de redenen daarvan (daarbinnen ook de eventuele samenhang tussen de thema’s en het effect daarvan op de keuze en de motieven).
  • Eventuele consultatie van andere actoren en de resultaten daarvan.
  • De manier waarop het nieuwe bodembeleid wordt geïmplementeerd en wordt toegepast.
  • De monitoring van het nieuwe beleid en de frequentie van evaluatie van het beleid.

Resultaat

  • Een vastgestelde Nota Bodembeheer;
  • Of: integratie in een andere nota.

 

Zoeken:

Service