U bevindt zich op: Home Instrumenten Processchema Nota bodembeheer Stap 6: Ambities bepalen

Stap 6: Ambities bepalen

In de verkennende fase (stap 1, 2 en 3) zijn globale keuzes gemaakt welke thema’s relevant kunnen zijn. In deze fase wordt een slag dieper gegraven. Immers, voordat beleid voor diverse bodemthema’s wordt geformuleerd, moeten de ‘ins & outs’ duidelijk zijn, moet de samenhang tussen de thema’s worden beoordeeld. In dit stadium worden de factsheets van de bodemthema’s belangrijk.

De stap ‘BodemAmbities bepalen’ is het belangrijkste onderdeel. Omdat we hier in de inhoud belanden, is er procesmatig juist het minst van te zeggen.

Zoeken:

Service