U bevindt zich op: Home Instrumenten Processchema Nota bodembeheer Stap 5: Onderzoeken van de geselecteerde thema’s

Stap 5: Onderzoeken van de geselecteerde thema’s

In de verkennende fase (stap 1, 2 en 3) zijn globale keuzes gemaakt welke thema’s relevant kunnen zijn. In deze fase wordt een slag dieper gegraven. Immers, voordat beleid voor diverse bodemthema’s wordt geformuleerd, moeten de ‘ins & outs’ duidelijk zijn, moet de samenhang tussen de thema’s worden beoordeeld. In dit stadium worden de factsheets van de bodemthema’s belangrijk.

Acties

  • De themabeheerder zoekt uit wat bestaand beleid is bij de deelnemende organisaties. En of dit moet worden bijgesteld vanwege de samenwerking.
  • Onderzoek van de bodemthema’s is ook onderzoek naar de beleidsruimte in het thema: wat moet absoluut overeind blijven, waar zit de beleidsruimte.
  • Per thema aangeven of en zo ja, welke (uitvoerings)problemen spelen en of er kansen zijn bij het stellen van ambities en zo ja, welke.
  • Geef, indien mogelijk, op een kaart weer waar het thema speelt (dit kan eerst grof en in een later stadium fijner uitgewerkt worden).
  • Geef aan welke actoren welke rol spelen en wat hun belangen bij het thema zijn.

Resultaat

  • Overzicht per thema van wat moet, wat mag en welke richting wenselijk is.

 

Zoeken:

Service