U bevindt zich op: Home Instrumenten Processchema Nota bodembeheer Stap 4: Opstellen en goedkeuren projectplan

Stap 4: Opstellen en goedkeuren projectplan

Na de verkennende stappen 1, 2 en 3 volgt de uitwerking van BodemAmbities. Tenminste als u daartoe heeft besloten. Dan gaat u een slag dieper. Dat kost meer tijd en eventueel geld. Ook gaan meerdere verschillende organisaties en disciplines samenwerken. Daarom is het goed om dat te plannen en de projectrollen duidelijk te verdelen. Daartoe wordt een projectplan opgesteld. Dit is tevens een goed document om eventueel het management of bestuur te laten beslissen over het voorgenomen initiatief.

Acties

  • Het projectplan opstellen met daarin onder andere:
  • Hoe, met wie, volgens welke planning en met welke middelen BodemAmbities worden opgesteld.
  • Waar de verantwoordelijkheden in de uitvoering liggen, wie wat bijdraagt, in tijd en geld.
  • Op welk moment bestuurlijk en/of democratisch terugkoppeling en goedkeuring plaatsvindt.
  • Het concept projectplan bespreken en vaststellen in het samenwerkingsoverleg.
  • Het projectplan laten goedkeuren; checken of er draagvlak is bij het management voor het organiseren van de samenwerking.

Resultaat

  • Een projectplan met inhoud, participanten, mensen, tijd en geld dat door alle deelnemende organisaties wordt onderschreven
Zoeken:

Service