U bevindt zich op: Home Instrumenten Processchema Nota bodembeheer Stap 3: Extern overleg (met andere organisaties)

Stap 3: Extern overleg (met andere organisaties)

Acties

 • Samenwerkende partijen bepalen welke bodemthema’s relevant zijn voor het ‘beheergebied van de samenwerking’. N.B.: Als de provincie aan tafel zit, hoeft het beheergebied niet per definitie de hele provincie te zijn; dat kan ook een regio van samenwerkende gemeenten zijn of het gebied dat een milieudienst bestrijkt.
 • Het kan best zijn dat niet alle ‘gezamenlijke’ thema’s voor elke partij relevant zijn. De samenwerking vindt zijn meerwaarde dan in de thema’s die juist voordeel opleveren bij samenwerking. In het eindresultaat van de samenwerking kunnen afspraken worden gemaakt over thema’s die voor individuele partners wel of juist niet belangrijk zijn.
 • Nagaan welke partij welk bodemthema ‘beheert’ in de periode van de samenwerking. Bijvoorbeeld:
 • thema’s verdelen over de gemeenten waar deze actueel zijn;
 • de (eventuele) milieudienst neemt het thema ‘chemische bodemkwaliteit’ op zich;
 • de provincie gemeenteoverstijgende thema’s en die van landelijk gebied
 • het waterschap beheert het thema ‘bagger’.
 • Afspreken wie de coördinatie van het geheel op zich neemt en het projectplan opstelt. Ook wie eventueel subonderwerpen coördineert. Met andere woorden: afspraken over taakverdeling. Daarnaast ook eventuele uitbesteding en globale verdeling van de kosten.

Resultaat

 • Afspraak welke partijen gaan samenwerken om gezamenlijk BodemAmbities op te stellen.
 • Lijstje met geselecteerde bodemthema’s voor het ‘beheergebied’ van de samenwerking, afspraken over wie welke inhoud beheert en wie wat coördineert.
 • Afspraak wie penvoerder is voor het projectplan (stap 4).

 

Zoeken:

Service