U bevindt zich op: Home Instrumenten Processchema Nota bodembeheer Stap 2: Intern overleg

Stap 2: Intern overleg

Verkennen thema’s (intern) & samenwerking (extern)
Verken eerst globaal de Bodemthema's. Praat vervolgens gezamenlijk door welke thema's relevant zijn.

Acties

  • Nagaan of en zo ja, welke bodemthema’s relevant zijn, actueel zijn en latent spelen. Ook of alle relevante bodemthema’s wel in de organisatie zijn ondergebracht. En zo niet, welke plaats in de organisatie voor die thema’s gewenst is.
  • Op grond van bovenstaande besluiten wel of niet BodemAmbities op te gaan stellen.
  • Ook nagaan of en zo ja, met wie samenwerken (collega-gemeenten (en met welke), provincie, waterschap(pen)) gewenst is. Is samenwerken gewenst – wat bijna altijd zo zal zijn als het nut van (opstellen van) BodemAmbities wordt onderkend –, dan wordt afgesproken wie welk initiatief neemt om tot samenwerking te komen.
  • Als de uitvoering van bestaand bodem(kwaliteits)beleid is ondergebracht bij een milieudienst, wordt besproken welke rol de milieudienst kan spelen. Hierover wordt eventueel afgesproken wie de milieudienst benadert met welke vragen.

Resultaat

  • Besluit wel of niet BodemAmbities / Nota Bodembeheer opstellen, zo ja:
  • Lijstje met belangrijke bodemthema’s, samenwerkingspartners en afspraken wie wie benadert.

 

Zoeken:

Service