U bevindt zich op: Home Instrumenten Processchema Nota bodembeheer

Processchema Nota bodembeheer

Routeplanner BodemAmbities processchema: naar een Nota Bodembeheer.

Wilt u initiatief nemen om voor uw gemeente, provincie of waterschap een bodembrede visie op bodembeheer op te stellen? Gebruik dan de Routeplanner BodemAmbities.

De Routeplanner BodemAmbities bestaat uit acht stappen:

Verkennen

1. Inventarisatie: verkennen van de plaats van bodemthema’s in de eigen organisatie.

2. Intern overleg: verkennen van de bodemthema’s en de gewenste samenwerking.

3. Extern overleg: verkennen van de bodemthema’s met andere organisaties.

Plannen

4. Projectplan: opstellen en goedkeuren van een plan van aanpak.

5. Onderzoeken: uitdiepen van de geselecteerde thema’s.

6. Ambities bepalen: beleidskeuze voor de geselecteerde thema's.

7. Ambities vastleggen: Nota Bodembeheer of Visie Bodembeheer.

Uitvoeren

8. Ambities gebruiken: inbrengen in ruimtelijke inrichting, milieuplan of omgevingsplan.

Zoeken:

Service