Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Routeplanner Bodemambities

Voor al uw informatie, instrumenten, pilotprojecten en praktijkvoorbeelden over bodem en ondergrond.

Bodemambities gaat uit van een brede kijk op bodem en ondergrond, dit biedt kansen enĀ aanknopingspunten voor ruimtelijke ontwikkeling. Bent u benieuwd naar deze kansen, bekijk dan de animaties van deĀ vele activiteiten die in de bodem en ondergrond plaatsvinden. Alle informatie van de activiteiten is ook in tekst beschikbaar.

Schematische weergave van activiteiten in de bodem en ondergrond in twee dimensies voor verschillende gebieden; stad, landbouw, wonen, recreatie en natuur.

Zoeken:

Service